Ilze RuskuleVācu valodas pasniedzēja

Iegūta augstākā izglītība Latvijas Universitātē, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātē. Maģistra grāds pedagoģijas zinātnē un bakalaura grāds pedagoģijā- vācu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācijas diploms.

“Es patiešām mīlu vācu valodu – ar to  esmu kopā jau kopš 6 gadu
vecuma. Pirmais, ko iemācījos pateikt vācu valodā , bija krāsas. Tas
liecina par to, ka valoda man palīdz redzēt pasauli krāsaināku, tā
ļauj man ceļot un ceļojot nepazust.Berlīnē es jūtos kā mājās, bet
mani aizrauj arī dažādas eksotiskas zemes,dažādu  tautu kultūra,
teātris, kino, un daudz daudz citas mākslas izpausmes. Jebkurā
pasaules malā ,kurā nokļūstu -iespēju robežās  es eju uz teātri.Tas
viss būtu man nesaprotams bez svešvalodām. Tādēļ es pati neapstājos
pie vācu valodas vien. Visur, kur es ceļoju,  man kaut kas “aizķērās”
no valodas – kāds vārdiņš, izteiciens, frāze.
Man ļoti patīk mans darbs,tajā nav rutīnas,jo katrs students ir
savādāks,no katra nāk kāda atklāsme un dzīves gudrība.Un tā notiek
mijiedarbība…. Ilze Ruskule”

ATSAUKSMES

BeginnerVācu valoda

Vācu valoda tikai pusotra mēneša laikā! Paldies pasniedzējai Ilzei par entuziasmu un spēju tik īsā laikā sniegt pamatīgu bāzi tālākai izaugsmei. Valoda tā ir bagātība visai dzīvei. Valodu neviena krīze nespēs atņemt! Ieva

Paldies par iespēju divus mēnešus pavadīt fantastisku cilvēku kompānijā, baudīt aizrautīgās, entuziastiskās pasniedzējas Ilzes pasniegšanas MĀKSLU! Laura

Šajos vācu valodas kursos sastapos ar vislieliskāko skolotāju, kāda man jebkad ir bijusi! Mācības notiek nepiespiestā gaisotnē, taču ļoti kvalitatīvi un profesionāli. Elizabete

Paldies par valodas pasniegšanu. Man bija nepieciešams mācīties , jo vēlos strādāt ārzemēs. Esmu apmierināta. Iesaku nākt citiem. Diāna

A2/B1Vācu valoda

Satriecoši jauka un zinoša pasniedzēja. Labprāt mācītos vēl tieši pie šīs pasniedzējas! Atraktīvi, interesanti un izdevās uzlabot savas vācu valodas zināšanas! Ieva

Bija liels prieks mācīties un apgūt jaunās zināšanas pie Ilzes. Kursa ietvaros atcerējos zināšanas, kuras nebiju izmantojis kopš skolas laikiem. Kaut gan kurss bija intensīvs, visas tēmas tika pasniegtas kvalitatīvi, straujā tempā. Paldies Jums par ieguldīto darbu! Maksis

Kurss bija ļoti saistošs un interesants. Izdalītie materiāli bija kvalitatīvi un interesanti. Kursa biedri bija draudzīgi un izpalīdzīgi. Pasniedzējas darbs bija ļoti profesionāls un interesants. Aivars

Ļoti patika šeit nākt. Visi draudzīgi un dzīvespriecīgi. Skolotāja skaidroja materiālu ar smaidu un nebija nekādas īpašas grūtības ar materiāla saprašanu. Olga

Man viss patika! Liels paldies pasniedzējai Ilzei Ruskulei un „Mirtes” kolektīvam par labu darbu! Natālija

A2/B1Vācu valoda

Jau otro reizi mācos “Mirtē” – man ļoti patīk un esmu apmierināts ar kursu pasniegšanas metodi. Liels paldies Ilzei Ruskulei par ieguldīto darbu! Paldies visam kolektīvam par darbu un sadarbību! Lai veicas!

Vācu valodu sāku mācīties decembrī, kad atnācu ar minimālu vācu valodas zināšanu līmeni. Pasniedzēja palīdzēja gan šīs zināšanas nostiprināt, gan arī iegūt daudz jauna, kas stimulē mani apgūt valodu padziļināti. Ļoti patika, ka grāmatas pamattēmas tika papildinātas un paplašinātas ar papildus materiāliem, tādejādi adaptējot tās vācu valodas apmācību grupas ieinteresētībai un valodas līmenim. Paldies!

Vienkārši ideāli! Pasniedzēja mums iedeva ļoti pamatīgu zināšanu bāzi. Patika arī grupa kopumā – visi draudzīgi un zinātkāri. Lai Jums izturība arī turpmāk mācītprieks un veselība!

Kursa ietvaros visvairāk ieguvu drosmi sarunvalodas praktizēšanā. Atsvaidzināju zināšanas gramatikā, apguvu no jauna to, ko iepriekš mācoties nebiju sapratusi. Vislabāk patika tas, ka gramatika tika mācīta caur praksi, sarunvalodu un kļūdu analīzi. Paldies, es ieguvu patiesi daudz!

A2/B1Vācu valoda

SIA “MIRTE” kursus organizējusi augstā līmenī, darbinieki ļoti atsaucīgi. Pasniedzēja Ilze Ruskule zinoša, jauka skolotāja, kas ļoti saprotami izskaidro vācu valodas gramatiku un interesanti pasniedz kursu. Nodarbības bija ļoti interesantas. Ruta Lazdiņa

BeginnerVācu valoda

Kursi bija labi organizēti, mācības intensīvas. Vajadzēja daudz laika veltīt vielas apguvei un majas darbiem, bet beigu beigas tas devis rezultātu. Ir ielikts pamats, lai varētu mācīties pašmācības variantā un, ja apstākļi būs labvēligi, tad klātienē mācīties nākamajā līmenī. Paldies pasniedzējai par stingrību prasības, jo reizēm jau gribas arī paslinkot, bet šeit tas nebija iespējams. Grupa arī bija motivēta iemācīties ko jaunu. Iesaku šos kursus ”MIRTE” pie pasniedzējas Ilzes, visiem, kuri ir motivēti ko jaunu uzzināt, sevi pilnveidot un iegūt jaunas zināšanas. Tikai atceraties – slinkot gan nebūs iespēja. Lai veicas! Aldis

A2/B1Vācu valoda

Godātie kursa organizētāji izglītības un valodu centrā ”MIRTE”! Paldies par iespēju mācīties vācu valodu pie pasniedzējas Ilzes! Intensīvi,profesionāli,noderīgi!Jegūtais un apgūtais pārspēja cerēts. Cieņa, Solvita Vēvere

Ļoti pārdomāta un labi sastādīta kursu programma. Labi pēc plāna un standartiem sastādīta intensīvā programma. Pozitīvs iespaids par uzņēmumu, darbiniekiem un attieksmi pret klientiem. Jauks kolektīvs un brīnišķīga pasniedzēja! Ceru nākotnē vēl izmantot “MIRTE” pakalpojumus! Novēlu saglabāt esošo darba kvalitāti un turpmāko izaugsmi un attīstību! Agnese Villa

Izglītības un valodu centrā “MIRTE”, apgūstot izglītības programmu “Vācu valoda ar priekšzināšanām” 100 ak.stundu apjomā, mēneša laikā tika atjaunotas  iepriekš apgūt;as zināšanas un papildinātas jaunās zināšanas. Apmierinata, ka nodarbības bija katru dienu. Kopum;a esmu apmierināta ar iegūto valodas prasmes A2 līmeni. Rasa Ruža