Inese BaltkalneVācu valodas pasniedzēja

Iegūta augstākā izglītība Latvijas Valsts Universitātē, Vācu valodas un filoloģijas nodaļā- bakalaura grāds. Maģistratūras studijas Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.

“Mācu vācu valodu jau vairāk nekā 15 gadus, esmu strādājusi valodu firmās “MIRTE”, “Kultūra”, “Lated”, “Dialogs ABC”, “BUTS”, biznesa augstskolā “Turība”. Ļoti patīk zinātkāri, atsaucīgi un mājas darbus pildoši kursu dalībnieki, bet…dusmojos (nu mazliet – kā jau Vērsis!), ja redzu vienaldzību, slinkumu un augstprātību – vācu valodu var iemācīties 30 gados, kā teica dižais amerikāņu rakstnieks Marks Tvens! Ilgus gadus esmu vedusi Latvijas tūristus kā gide uz Vāciju, Austriju un Šveici, arī uz Tallinu, Tartu, pa Latviju, un arī vācu valodā runājošiem tūristiem rādu mūsu zemes burvību.

Un, kad gadās brīvs brītiņš, ļoti mīlu iet uz teātriem, kino, koncertiem, izstādēm, lasīt labas grāmatas un ceļot!”

ATSAUKSMES

15.07.2015.-03.09.2015.Vācu valoda (bez priekšzināšanām)

Nodarbības noritēja teicamā līmenī. Prieks bija iepazīt tādu patīkamu pasniedzēju un grupas biedrus. Gaļina

Man viss patika. Laba atmosfēra. Laba un zinoša pasniedzēja. Mihails

Satriecoša grupa, laba kompānija, ieteikšu šo skolu visām paziņām, kuras grib mācīties valodas. Interesanti un jautri pavadīts laiks. Inese ir labākā! Vladislava

Paldies, skolotājai par ieguldīto darbu. Bija interesanti palīgmateriāli un paskaidroja ļoti saprotami. Paldies par iespēju apgūt savā dzīvē kaut ko jaunu! Zaiga

10.04.2014. - 20.05.2014.Vācu valoda ar priekšzināšanām

Sirsnīgs paldies par ļoti zinošo pasniedzēju, atsaucīgo kolektīvu. Patīkami mācīties tīrās un sakoptās telpās. Ļoti labi izdales materiāli. Liels paldies pasniedzējai Inesei Baltkalnei par ļoti lielo atsaucību, toleranci un pozitīvo noskaņojumu. Iesaku arī citiem!

05.07.2013. - 27.08.2013.Vācu valoda bez priekšzināšanam

По окончанию курсов немецкого языка в школе ”MIRTE” хочется особые слова благодарности сказать нашему педагогу Инесе Балткалне. Благодаря ей атмосфера занятий была очень доброжелательной и непринуждённой. Я считаю что профессионализм и любовь к своему делу, что очень редко встречается в наше время, позволили этому талантливому педагогу дать всем нам основную базу немецкого языка в очень доступной форме. Система обучения проходила очень интенсивно, и это позволило нам освоить довольно таки большой обьем материала. И занятия проходили очень активно, что не позволяло расслабится, и такая методика позвовила хорошо освоить весь материал, который Инеса нам преподносила. Я желаю вашей школе иметь побольше таких правильных, верных своему делу педагогов. Всего доброго всем Вам!

Esmu apmēklējusi vācu valodas kursus no 05.07.13. – 27.08.13. pie pasniedzējas Ineses Baltkalnes. Kursi ļoti patika. Informācija tika pasniegta ļoti kvalitātīvi un interesanti. Pasniedzēja bija ļoti zinoša, un atsaucīga, palīdzēja apgūt valodu ne tikai programmas ietvaros, bet arī sniedza ieskatu mūsdienas vācu valodā. Pasniedzējas pieeja studentiem bija radoša, iesaistīja studentus dialogos, kas palīdzēja lābāk apgūt valodu. Arī sanāca klāt ļoti laba grupa. Labprāt turpinātu mācīties arī nākamajā līmenī.